Voor Nederland algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van NATOER.NL
1
NATOER.NL
Eigenaar: Wieger Johannes Vriesema
Hoofdkantoor: Altenwunge 9, 25813 Husum / Noordzee / Duitsland
In het volgende genoemd NATOER.NL
2
Type, omvang en prijs van een workshop van NATOER.NL
Tussen de klant en NATOER.NL wordt schriftelijk of via e-mail een geldige reservering gemaakt
3
Na een bevestiging van een reservering door NATOER.NL wordt een geldig contract gesloten.
4
Betaling:
Na de reserveringsbevestiging, ontvangt de klant een factuur.
Op de factuur staat de datum wanneer de factuur moet worden betaald.
5
NATOER.NL heeft het recht om eventuele overeengekomen diensten te wijzigen of te annuleren. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt.
Omstandigheden ( weersomstandigheden, veiligheidsrisico’s enz.) dit vereisen.
6
Mocht de klant willen annuleren, dan kan dat onder volgende voorwaarden.
Minder dan 4 weken voor de afgesproken datum: 50% van de kosten
Minder dan 1 week voor de afgesproken datum: 100% van de kosten
7
Het respecteren van de natuur.
De natuur is de basis voor een succesvolle en doelgerichte workshop.
We verwachten van onze klanten een milieuvriendelijk gedrag en dat ze de wettelijke
natuur beschermingsvoorschriften, ter plaatse zullen behartigen.
8
Voor programma’s met kinderen blijft de toezichthoudende taak bij de begeleidende personen.
NATOER.NL is verantwoordelijk voor de uitvoering van het overeengekomen programma.
Voor verdere toezichthoudende taken is voorafgaande toestemming vereist.
9
Gezondheid:
Vanuit medisch oogpunt kunnen er geen kanttekeningen worden geplaatst bij deelname.
Eventuele gezondheidsbeperkingen moeten vooraf aan NATOER.NL worden gemeld.
De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en na het programma worden vernietigd.
10
aansprakelijkheid
Medewerkers van NATOER.NL die belast zijn met de uitvoering van het programma
zijn alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid of opzettelijk gedrag.
De deelnemer verplicht zich ertoe om alle veiligheidsinstructies tijdens het programma te volgen.
11
Ondanks deskundige en een veilige uitvoering van de activiteiten kunnen ongevallen niet worden uitgesloten. Door midel van een eigen verzekering,
is elke deelnemer voor zich zelf verantwoordelijk. Deelname is op eigen risico.
12
Salvatorische clausule
Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De klant van is zich ervan bewust dat de niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een overeenkomst die overeenkomt met de inhoud
en het doel van de ongeldige bepaling.

NATOER.NL
2017

Stand Januar 2017

Natourtalente
Abenteuer Outdoor und Teamtraining
Husum